PorzeLLLan Fine Porcelain Jewellery – Általános Szerződési Feltételek Webshop

 

1. Regisztráció

A PorzeLLLan Fine Porcelain Jewellery Webáruház (továbbiakban: PW) megrendelést regisztrált és nem regisztrált vevőktől is elfogad. A regisztrációhoz a Vevőnek a PW által kért valamennyi adatot hiánytalanul meg kell adnia. A regisztráció és/vagy a megrendelés során a Webáruház figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vevőt, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz/megrendeléshez helyesbítés szükséges. Az PW-t a regisztráció vagy megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. A regisztrációval/megrendeléssel a Vevő az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztrációval egyidejűleg a Vevő hozzájárulhat ahhoz, hogy részére az PW email-ben, SMS-ben, vagy postai úton ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön.

 2. Visszavásárlási lehetőség, elállási jog

Az PW-töl nyugodtan rendelhet! Minden premium termékre, kiveve az egyedi megrendelsre készített ekszereket,  visszavásárlási lehetőséget biztosítunk az alábbiak szerint:

Elállási jog. Amennyiben az PW által küldött termék nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni a PW-hoz email üzenetben a info@porzeLLLan.com email címre, vagy postai úton az 4031 Debrecen, Hatar út 17118/43 hrsz. postacímre.  A Vevő az elállási jogát a megrendelés és a termék átvétele közti időben is gyakorolhatja.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).

Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), a PW haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített ellenszolgáltatást, kiveve a szállítási költséget illetve (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az PW által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott).

A visszatérítést a PW mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket eredeti csomagolásban, hiánytalanul dokumentációval, bizonyíthatóan használat mentesen.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Az PW utánvétes rendelés esetén postai úton – a Vevő megrendelésében rögzített névre és címre – küldi vissza a visszafizetendő összeget, bankkártyás fizetés esetén arra a bankszámlára utalja vissza, amelyről kifizetésre került a termék. Előre utalásos fizetés esetén pedig az PW kizárólag csak arra a bankszámlaszámra tudja visszautalni az összeget, amely számláról a Vevő legelőször teljesített fizetést a Webáruházban.

 

A Vevő köteles az PW számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Vevő köteles az árut normál belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az alábbi címre: PorzeLLLan Fine Porcelain Jewellery Webáruház, dr. Karancsi Lilla 4031 Debrecen, Határ út 17118/43 hrsz.  (utánvétes, illetve portós csomagot a PW-nak nem áll módjában átvenni). A Vevő a terméket a címkével ellátott eredeti és törésmentes, biztonságos csomagolással köteles visszajuttatni a PW részére, azon jelölve a visszaküldés okát, hogy ezzel is meggyorsítsa a visszavételezés folyamatát. A visszaküldött áru nem lehet megrongált, használt vagy törött. Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenést, kárt és költséget – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált, törött vagy használat nyomait fedezni fel rajta – a PW a Vevőre háríthatja. Ez az összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható.  Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.

Az esetlegesen bármilyen okból nem megfelelő és visszaküldött termékek árát az áru beérkezését követően 14 napon belül minden esetben visszatérítjük.

3. Megrendelés

A Vevő a megrendelését a Webáruházban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, (regisztrációval vagy anélkül), a fizetési mód kiválasztását követően a “megrendelés elküldése” gomb használatával tudja leadni. A “megrendelés elküldése”-vel a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik az PW felé. A megrendelés során a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével stb. Ha a Vevő a regisztráció vagy megrendelés során megadott címtől eltérő címre szeretné a szállítást, ezt  az PW ügyfélszolgálatán (+36309033116) kell egyedileg kérnie. A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül az PW email üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyilaktozatának beérkezését. Ez a visszaigazoló email üzenet a megrendelés PW-hoz történt beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza. Előfordulhat, hogy az PW – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja szállítani. A PW nem vállal felelősséget a késedelmes vagy elmaradó szállítás miatt esetlegesen felmerülő semmilyen kárért. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát a termékek leírásai un. terméklapjai tartalmazzák. A Webáruházban feltüntetett árak minden esetben euróban vannak megadva és tartalmazzák az ÁFÁ-t. A PW az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket, melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.

 

A PW mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az PW nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron szállítani. A PW nem felelős a Webáruházban közzétett árazási vagy egyéb hibákért és az ezekből esetlegesen eredő bármilyen kárért és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására.

 

4. Szállítási információk, a szállítás díja

Szállítási határidő: Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy készleten lévő termékek esetén a szállítási határidőnk: 10-15 nap.

Egyedi megrendelés esetén az ekszerek elkészítési ideje 6-8 hét.

Házhozszállítás MPL futárszolgálattal: A Webáruházban megrendelt termékeket a PW logisztikai partnere, az MPL (továbbiakban: MPL) szállítja házhoz munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben a csomag kézbesítése akadályba ütközik, a kézbesítő a megadott címen hagyott értesítő nyomtatványon tájékoztat az első kézbesítési kísérletről.

Az első kézbesítési kísérlet meghiúsulása esetén a második és harmadik kézbesítési kísérlet díjmentes. Az értesítő nyomtatványon szerepel a futár telefonszáma, az MPL központi ügyfélszolgálat telefonszáma, e-mail címe, melyen egyeztethető egy újabb helyszín és időpont, ahol az átadás-átvétel lebonyolítható.  

Küldemény nyomon követése: A csomagszám ismeretében a Vevő nyomon követheti csomagját a https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetesweboldalon.

Csomagátvétel: A Csomag megérkezésekor kérjük, minden esetben ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét! Sérült csomagot ne vegyen át a futártól vagy ragaszkodjon a jegyzőkönyv felvételéhez! Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot. Hiányos csomag esetén küldje el az PW címére a jegyzőkönyvet, és a PW pótolja a hiányzó árucikket. Mivel Porcelán áruról van szó, kérjük, hogy a kézbesítő jelenlétében szíveskedjen a csomagban található áru sértetlenségét is ellenőrizni! Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot. A házhozszállítás határideje. Szállítási határidő: 10-15 nap; nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, s így a megrendelt árucikkeket a PW csak több csomagban tudja elküldeni. A csomagban mellékelt számlán, esetleg levélben közöljük a hiányzó termékekre vonatkozó szállítási információt.

A házhozszállítás díja:  A házhozszállítás díja, amennyiben a rendelés értéke a súlytól és a csomag jellegétől függően az MPL díjszabásának megfelelően történik.

Az ugyanazon Vevő által egy napon, de külön megrendelésben leadott rendeléseket a PW külön kezeli és szállítja házhoz, ezért azok tekintetében a szállítási díj külön, megrendelésenként fizetendő. Abban az esetben, ha a Vevő az PW Vevőszolgálatánál a +36309033116 telefonszámon külön kéri, hogy rendeléseit egyben kezeljék, az PW lehetőség szerint teljesíti a Vevő erre irányuló kérését.

 

5. Fizetési információk, lehetőségek

A Webáruházban a vételárat két részletben kérjük kielégíteni. 1. részlet, a vételár 50%-a banki előreutalással illetve bankkártyával 2. Részlet a teljes vételár fennmaradó 50%-a utánvétes, illetve bankkártyás fizetéssel van lehetőség, mely lehetőségek közül a Vevő a megrendelési folyamat során választhat. A házhozszállítás díja a választott fizetési módtól is függ, a díj a megrendelési folyamatban a Vevő számára feltüntetésre kerül. A vásárlási utalványokat és a nyereményből származó beépített kedvezményeket csak az utánvétes fizetési mód választásával lehet felhasználni.

Fizetés előre utalással: Az előre utalásos fizetési mód esetében a közlemény rovatban fel kell tüntetni a megrendelés azonosítóját. Kérjük választásakor ezt vegye figyelembe. Ha a Vevő a banki előre utalásos fizetési módot választja, akkor a PW a megrendelést visszaigazoló email-ben megadja az átutaláshoz szükséges információkat. A Vevő ezután elutalja a visszaigazoló email-ben rögzített fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) a PW bankszámlájára és amint ez megérkezik, a rendelés aktív státuszba kerül (erről a Vevő külön értesítést kap email útján). Ezt követően a PW eljuttatja a Vevőhöz a csomagot. A PW által vállalt szállítási határidő a fizetendő összegnek az PW bankszámláján történő jóváírásától számítódik.  Kérjük, hogy az átutalással feltétlenül várja meg a megrendelés visszaigazolását, és figyelmesen töltse ki az utalás közlemény rovatát a visszaigazoló e-mailben leírtak alapján!

Fizetés utánvéttel: Ha a Vevő az utánvétes fizetési módot választja, akkor a PW a csomagot utánvétes ajánlott küldeményként küldi el a Vevő által megadott címe. A Vevő a csomag átvételekor fizeti ki a fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) a futárnak.

Fizetés bankkártyával: A Webáruházban a Vevő online, Visa vagy Mastercard bankkártyával is fizethet. Ennek a fizetési módnak az igénybe vételéhez a megrendelési folyamat során a „bankkártya” lehetőséget kell választani, majd a Vevő a pénztárból átirányításra kerül a pénzügyi művelet feldolgozását végző Bank oldalára ahol a fizetés történik, melynek során a bankkártyát kibocsátó társaság, a kártyaszám és az érvényesség dátuma mellett a bankkártya ellenőrző kódjának megadása szükséges. Az ellenőrző kód a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű szám, amely az internetes fizetés biztonságosságát szolgálja. A legmodernebb kódolási technikák, mint pl. a Secure Socket Layer (SSL) és a 3D-Secure-eljárás az interneten is a lehető legnagyobb biztonságot kínálják a fizetésre.  A bankkártyás vásárlási lehetőség a teljes PW kínálatra vonatkozik. A PW a fizetendő összeggel csak az áru kiszállításakor terheli meg a Vevő által használt bankkártyát, azonban az összeg már a megrendeléskor zárolásra kerül.

Banki előreutalásos illetve bankkártyás fizetési mód választása esetén: a tartósan fennmaradó készlethiány miatt kifogyott termékek rendelési értékét, illetve az esetlegesen visszaküldött termékek értékét a Vevő által a fizetéshez használt bankszámlára lehetőség szerint a legrövidebb időn belül jóváírjuk (az elállási jogról szóló rendelkezések figyelembe vételével). A bankkártyás és a banki előre utalással történő fizetés választása esetén a leadott rendelésekben a PW utólag nem tud módosítani!

 

6. Szavatosság,jótállás

Kellék szavatosság: A Vevő a PW hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint közvetlenül a PW-val szemben. A Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a PW számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a PW költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az PW adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket a PW-tól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság: A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vevő – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A gyártó, forgalmazó (PW) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (EPW-nak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti.  

Jótállás hibás teljesítés esetén: a PW a 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet alapján jótállásra köteles a jogszabály 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában. A jótállásból eredő jogait a Vevő a fogyasztási cikk részére történő átadásától kezdődő 1 éves időtartamon belül gyakorolhatja. Az EPW jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási jeggyel, valamint a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A vásárlást követő 3 munkanapon belüli meghibásodás miatt felmerülő csereigényt a PW a tartós fogyasztási cikk cseréjével teljesíti.

 

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A szavatossági és jótállási igények intézése: A PW a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a PW a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Ha a PW a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vevőt. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 

7. Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban a PW Vevőszolgálata áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

PW Vevőszolgálat: Elérhetőség: info@porzeLLLan.com, Telefon: +36309033116

A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet a PW a lehető legrövidebb időn belül elbírál. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy lakóhelye vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez. A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja.

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti.

 

8. Vegyes rendelkezések

Az akciós termékeket a PW kizárólag interneten vagy telefonon történő megrendelés útján értékesíti, postai úton akciós terméket megrendeli nem lehet. A PW csak a háztartásban általában használatos mennyiségre vonatkozó megrendeléseket teljesíti. A Webáruházban megjelenített valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja dr. Karancsi Lilla, illetve a PW. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos. A PW kizárja a felelősségét a Webáruház használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Webáruház használata során felmerülő bármely kárért. A Webáruház használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal.

A PW a Magyar Áruküldők Egyesületének és a Direkt és Interaktív Marketing Szövetségnek etikai kódexét magára nézve kötelezőnek ismeri el: Az erre vonatkozó dokumentumok innen és innen letölthetőek.

A PW fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.

 A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. A PW és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar.

 

9. Impresszum

PW – Dr. Karancsi Lilla e.v.

Levelezési cím: 4031 Debrecen, Határ út 17118/43. Hrsz.

Email: info@porzeLLLan.com

Adószám: 68171960-1-29

Telefonszám: +36 309033116

Adatkezelési nyilvántartási szám: FOLYAMATBAN

Ezen a telefonszámon hétköznap 10–17, szombaton 10–12 óra között nemcsak rendelhet, hanem megrendelésével kapcsolatos minden kérdésére is készséggel válaszolunk.

 

Kelt: Budapest, 2018.03.21

 

ÁSZF letöltése: Terms-and-Conditions-HU-20180321